මහවිරුවන්ට වවුනියාවේ කාර්යාලයක්

නුවන් හෙට්ටිආරච්චී

පුනරුත්ථාපන වූ හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයින් හා මහවිරුවන් වෙනුවෙන් සුභ සාධක සංගම් කාර්යාලයක් පිහිටුවා තිබෙනවා.

ඒ ජුලි 09 වනදා වවුනියාව තෝණිකල් ප්‍රදේශයේදී.

පුනරුත්ථාපන කරන ලද හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයින්ගේ ඉදිරි සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය හා ඔවුන් සම්බන්ධීකරණය වෙනුවෙන් මෙම කාර්යාලය පිහිටු බව පුනරුත්ථාපන වූ හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයින් පවසන්නේ.

සුභසාධන කාර්යාලය විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ හිටපු ඇන්ටන් බාලසිංහම්, තමිල් සෙල්වම් සහ තිලීපන් ඇතුළු පිරිසගේ ජායාරූප වෙත උපහාර දැක්වීමක් ද සිදු කර තිබෙනවා.

එම අවස්ථාවට ටෙලෝ පක්ෂ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සෙල්වම් අඩෙක්කලනාදන් , හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.කිෂෝර් ඇතුළුව පුනරුත්තාපනය ලැබු හිටපු එල්. ටී.ටී.ඊ සාමජිකයින් පිරිසක්ද සහභාගී වී තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles