විද්‍යාපීඨ සරසවි කෙරෙයි

අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සතු විද්‍යාපීඨ සියල්ල විශ්වවිද්‍යාල බවට පත්කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා.

ඒ් අනුව විද්‍යාපීඨ 19 ක් විශ්වවිද්‍යාල අතරට එකතු වන බවයි අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසන්නේ.

මේ හරහා උපාධිධාරී පුහුණු ගුරුවරුන් පාසල් සඳහා යොමු කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා.

ඉදිරියේ දී විද්‍යාපීඨ සඳහා සිසුන් බඳවාගනු ලබන්නේ වසර 4කට බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

එසේම එම විශ්වවිද්‍යාලවල ශිෂ්‍ය සංගම් ඇති කිරීමට ඉඩක් නොදෙන බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles