කොටුව-KKS දුම්රිය නැවතත්!

අනුරාධපුරය සිට ඕමන්තය දක්වා නැවත දුම්රිය ධාවනය ජුලි 15 සිට යළි ආරම්භ කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එසේම කොටුව – කන්කසන්තුරය දක්වා සාමාන්‍ය දුම්රිය ගමන් වාර කිහිපයක් ද ඒ් සමග ආරම්භ වෙනවා.

අලුත්වැඩියා කටයුතු හේතුවෙන් අනුරාධපුරය සහ ඕමන්තය අතර දුම්රිය මාර්ගය පසුගිය ජනවාරි මාසයේ සිට වසා තිබෙනවා.

මේ වනවිට එම අලුත්වැඩියා කටයුතු අවසන් කර තිබෙනවා.

එම නිසා නවතා තිබු දුමිරිය ගමන් ආරම්භ කරනවාත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles