ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත හඳුන්වා දෙයි

නුවන් හෙට්ටිආරච්චි

මුද්‍රිත ජාතික හැඳුනුම්පත වෙනුවට ඩිජිටල් ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබා දීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව සඳහන් වෙනවා.

ඒ් ශ්‍රී ලංකාව කඩිනම් ඩිජිටල්කරණයට රැගෙන යෑමේ අරමුණින් “DIGIECON 2030” වැඩසටහන ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේදී ආරම්භ වීමත් සමගයි.

ඊට අමතරව කෘත්‍රීම බුද්ධි පනත ගෙන ඒම සහ කලා උපාධිධාරීන් සඳහා ඔවුන්ගේ කැමත්ත මත සය මාසික තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාවක් හඳුන්වාදීම ද සිදු කරන බව ද සඳහන් වෙනවා..

රටේ තාක්ෂණික හුවමාරුව, ජාත්‍යන්තර තාක්ෂණික ප්‍රමිතීන් භාවිතයට ගැනීම ඇතුළු අංශ කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් මෙම ව්‍යපෘතිය ආරම්භ වන බවයි තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles