පෙරහැරේ විදුලි බිල : කිරිඇල්ලට මිලියන 13 කියවගන්න බැරි වෙලා

මහනුවර දළදා මාළිගාවේ ඇසල පෙරහැර වෙනුවෙන් විදුලි බිල් අයකර ගැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගෙන ඇති තීරණයට විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල විරෝධය පළ කර තිබෙනවා.

විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් පෙරහැර සංවිධාකයන්ට දන්වා ඇත්තේ විදුලිය සඳහා මිලියන 13ක තැන්පතුවක් අවශ්‍ය බවයි. කිරිඇල්ල මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ පෙරහැර රාජ්‍ය වියදමින් දැරිය යුතු බවත් මෙවැනි විදුලි බිලක් තමා කිසිදා දැක නැති බවත් ය.

එම විදුලි බිල තමාට කියවාගන්නට පවා අපහසු වූ බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles