කෘෂි කර්මයේ කෝටි 9ක වංචාවක්

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වාරි ව්‍යාපෘතියක කෝටි 9ක පමණ මූල්‍ය වංචාවක් සිදුව ඇති බව අභ්‍යන්තර විගණනයක දී හෙළිව තිබෙනවා. ඒ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව යි. එකී ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයට මුද්‍රා තබා ඇති අතර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වනවා.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් වන පරීක්ෂණ විධිමත් හා කඩිනම් කරන්නැයි උපදෙස් ලබා දී තිබුණද බලධාරීන් තවමත් එය ක්‍රියාත්මක කර නැතැයි වාර්තා වනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles