සේවා 3 ක් අත්‍යාවශ්‍ය කරයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ රජයේ තවත් සේවා කිහිපයක් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් ලෙස ගැසට් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව

01.විදුලිබල සැපයුම සම්බන්ධ සියලු සේවාවන්,
02.ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන හා ඉන්ධන සැපයීම හෝ බෙදාහැරීම,
03.රෝහල්වල, සාත්තු නිවාසවල සහ වෙනත් සමාන ආයතන අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් බවට පත් කර තිබෙනවා.

සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය පවත්වාගෙන යාම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය සහ සේවාවන්ට අවහිරයක් හෝ බාධාවක් එල්ල වීම වැළැක්වීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙම පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles