විදෙස් ණය රු. ට්‍රිලියන 08න් 06ක් අතුරුදහන්

විදේශ රටවලින් ලංකාව ලබාගෙන ඇති රුපියල් කෝටි ලක්ෂ 08ක ව්‍යාපෘති ණය වත්කම් වලින් රුපියල් කෝටි ලක්ෂ 06ක් අතුරුදහන් වී තිබෙනවා.(ට්‍රිලියනයක් යනු දසලක්ෂ දසලක්ෂයකි.)

එයින් ඉතිරිව ඇත්තේ රුපියල් කෝටි ලක්ෂ 02ක ණය වත්කම් පමණක් බවයි විගණකාධිපති ඩබ්ලිව්.පී.සී වික්‍රමරත්න සඳහන් කරන්නේ.

මේ බව රජයේ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශනයේ දැක්වෙන්නේ රුපියල් කෝටි ලක්ෂ 08ක ව්‍යාපෘති ණය වගකීම් ලෙසයි.

නමුත් එම මූල්‍ය ප්‍රකාශනයේ ස්ථාවර වත්කම් වල දැක්වෙන්නේ රුපියල් කෝටි ලක්ෂ 02ක් ලෙසයි.

එය කිසි දිනක විය හැකි දෙයක් නොවන බවත් මේ ව්‍යාපෘති ණය ලබා දී තිබෙන්නේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරිම සඳහා පමණක් බවත් විගණකාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙනවා.

මෙම ගිණුම් සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගත නොහැකි තත්ත්වයක පවතින බවත් මෙම වත්කම් අතුරුදහන් වී අවුරුදු 08ක් ගතව ඇති බවත් සඳහන් කරන විගණකාධිපති මේ වන විටත් එම වත්කම් හඳුනා ගැනීමට නොහැකි වීම විශාල වරදක් බවයි පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles