රජයේ වාණිජ සම්පත් ආයෝජකයන්ට: පළමුව හිල්ටන්, වෝටර්ස් ඒජ්!

රජයට අයත්, වාණිජ වටිනාකමකින් යුත් ඉඩම් ආයෝජකයන්ට ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව නාගරික සංවර්ධන, නිවාස හා වෙරළ සංරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

දිවයින පුරා ප්‍රධාන නගරවල පිහිටි රජයට අයත්, වාණිජ වටිනාකමකින් යුත් ඉඩම් මෙලෙස රටේ සංවර්ධනයට ඵලදායීව දායක කර ගැනීමට හැකි වන අයුරින් විකිණීම මෙහි දී සිදු වන බවක් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු සඳහන් කරනවා.

එසේම නව ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ සොයා බැලීමට ජනාධිපතිතුමා විසින් කමිටුවක් ද පත් කර තිබෙන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

ඒ අනුව කොළඹ නගරයේ රජයට අයත් ඉඩම්වල ඉදි කිරීම් නවතා දැමුණු ව්‍යාපෘති නැවත ආරම්භ කිරීමට අදාළ ආයෝජකයන්ට අවසන් දැනුම් දීම සිදුකර ඇති බවත් ආයෝජකයන් එම ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් නොකරන්නේ නම් ඒවා රජයට පවරාගෙන නවආයෝජකයන්ට ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් ඔහු පවසනවා.

එහි පියවරයන් ලෙස මූලික වශයෙන් හිල්ටන් හෝටලය ලාභ ලබන ආයතනයක් වුවද සේවක අයිතිවාසිකම් මෙන්ම හිල්ටන් හෝටල් ජාලයේ සම්මුතීන් ආරක්ෂා කරගෙන රටේ ආර්ථිකයට පුළුල් දායකත්වයක් ලැබෙන අයුරින් එය වැඩිදියුණු කිරීමටත් බත්තරමුල්ල පිහිටි වෝටර්ස් ඒජ් හෝටලය ද නව ආයෝජකයන්ට ලබාදීමටත් පියවර ගන්නා බව ද ඔහු සඳහන් කරනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ‘ස්ථාවර රටකට සැවොම එක මඟකට’ මැයෙන් පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles