සරසවිවලට අලුත් පත්වීම් දෙන්න යයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවල පුරප්පාඩු 2000කට අධික සංඛ්‍යාවක් පවතින බවත් ඒවා පූරණය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතින බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

පසුගිය වසර දෙකක පමණ කාලය තුළ සේවකයන් 1300ක් පමණ සේවය හැරගොස් සහ විශ්‍රාම ලබා තිබෙන බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ.

සේවය හැර ගොස් ඇති සංඛ්‍යාව 519ක් වන අතර සේවකයන් 663 දෙනෙකු සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බවද ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles