අද වැහි වැටෙන තැන්

2023 ජූලි 27 දිනට අදාළව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර තිබෙනවා.

ගිගුරුම් සහිත වැසි

ඌව පළාත, මඩකලපුව ස්ථාන කිහිපයක

වැසි වාර කිහිපයක්

බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වල සහ මහනුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල

ස්වල්ප වැසි

වයඹ පළාත

දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවලට වියළි කාලගුණ තත්වයක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles