රියදුරු බලපත් මුද්‍රණය හමුදාවෙන් දෙපාර්තමේන්තුවට

රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම ලබන සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා සිට නැවත ආරම්භ වෙනවා.

ඒ් 2020 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට පවරා තිබුණ රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව භාරයට ගැනීමෙන් පසුවයි මේ කටයුතු සිදුවන්නේ.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ උපදෙස් මත එම පවරා ගැනීම සිදු කර නැවත මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරන බවයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන්ත වීරසිංහ පවසන්නේ මේ වන විට ද නිලධාරීන්ට රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම පිළිබඳ පුහුණුව ලබා දෙමින් සිටින බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles