මහජන සෞඛ්‍යය අවදානමක!

රජයේ රෝහල්වල අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ 160ක හිඟයක් පවතින බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.

ඒ වකුගඩු රෝග, දියවැඩියාව, අධිරුධිර පීඩනය, හෘද රෝග, ළමා රෝග ආදියට අදාළ ඖෂධ, ප්‍රතිජීවක ඖෂධ හා දේශීය නිෂ්පාදන ඖෂධ 18ක් ද ඇතුළුවයි.

ඒ අනුව රජයේ රෝහල්වල වකුගඩු රෝගීන්ට ලබා දෙන Sodium Bicabanqte 600 MG, කොලෙස්ටරෝල් සඳහා ලබා දෙන Ataraustatin 90 MG, අධිරුධිරපීඩන රෝගීන්ට ලබා දෙන Diltiabem 40 MG, ආක්මා රෝගීන් සඳහා ලබාදෙන Furotemide 40 MG ඇතුළු දේශීය වශයෙන් නිපදවන ඖෂධ 18ක් එම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් බවයි පැවසෙන්නේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ තොරතුරු පද්ධතියට අදාළ මෘදුකාංගය ක්‍රියාවිරහිතව වීම නිසා ඖෂධ ලැයිස්තු සකසා ගැනීම අර්බුදයට ගොස් ඇති බවට පසුගිය කෝප් කමිටුවලදී සඳහන් වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles