ඉදිරියේදී ආහාර හිඟයක්?

රට තුළ තිබෙන සහල් තොග බියර් සහ සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගැනීම වහා අත්හිටුවන්නැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ ඉදිරියේ දී මෙරට මුහුණ දිය හැකි ආහාර හිඟයකදී ආහාර තොග රැක ගැනීමේ පියවරක් වශයෙන්. දින ගණනාවක් පුරා පවතින දැඩි නියං තත්වය හේතුවෙන් ගොයම් පැසීමට තරම් ජලය නොමැති තත්වයක් මතු වී තිබෙනවා.

විශේෂයෙන් ම උඩවලව ජලාශයේ ජලය සිඳී යෑම හේතුවෙන් කුඹුරු අක්කර 50000ක් විනාශ වී යාමේ අවදානමක් මතු වී තිබෙනවා. ජල මුර දෙකක්වත් ලබා දිය යුතු එම වගාබිම් වෙත සම්පූර්ණයෙන් සිඳී ගිය උඩවලව ජලාශයෙන් ජලය ලබා දිය නොහැකි වීම මේ ගැටලුව තීව්‍ර කරනවා.

ඒ අතර අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ද නියඟ තත්වය හේතුවෙන් පීදෙන ගොයමට ජලය ලබා දිය නොහැකි වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

පසුගිය මහ කන්නයේ සකසන ලද සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් පමණ බියර් සහ සත්ව ආහාර සඳහා යොදා ගෙන තිබෙන අතර ඉදිරියේ දී මතුවන අවදානම සලකා බලා ඒ වෙනුවෙන් සහල් නැවත යොදා ගැනීම අත්හිටුවා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles