වැරදි වැඩි වෙයි : බන්ධනාගාර ඉඩ මදි වෙයි

දිවයිනේ බන්ධනාගාරගත රැඳවියන්ගේ ඉහළ යාම නිසා බන්ධනාගාර තුළ තදබදය ඉහළ ගොස් ඇති බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා.

ඒ මේ වසර ආරම්භයත් සමඟ විවිධ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාරගත රැඳවියන්ගේ ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ.

සමස්තයක් ලෙස දිවයිනේ සියලු බන්ධනාගාර තුළ රැඳවිය හැක්කේ රැඳවියන් 13,241 වුවත් මේ වන විට එම සංඛ්‍යාව 29,000කට ආසන්න වී තිබෙන බව ද බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. ඒ නියමිත සංඛ්‍යාවට වඩා දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක්.

මෙලෙස බන්ධනාගාරගත කර තිබෙන පිරිසෙන් රැඳවියන් 19,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සැකකරුවන් වන අතර,10,000කට ආසන්න පිරිසක් සිරකරුවන් වන බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles