ජපන් රැකියා : විභාගවලට දින නියම වෙයි

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLBFE) ජපානයේ විශේෂිත නිපුණතා රැකියා (2023 ) වෙනුවෙන් වූ කුසලතා පරීක්ෂණ සඳහා දින ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කුසලතා පරීක්ෂණ 2023 අගෝස්තු සහ සැප්තැම්බර් මාසවලදී පැවැත්වෙන බවයි සඳහන් වන්නේ.

මෙම පරීක්ෂණවලට මූලික භාෂා පරීක්ෂණ, හෙද සේවා, ආහාර සේවා සහ කෘෂිකර්මාන්තය ඇතුළත් වෙනවා.

අයදුම්කරුවන් http://ac.prometric-jp.com/testlist/ssw/index.html Prometric වෙබ් අඩවිය හරහා ලියාපදිංචි විය යුතු වෙනවා.

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනය පහත පළ වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles