කිරිවන්දෙණියට කුලපති ධුරය

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ධුරයට ආචාර්ය පී.ඒ. කිරිවන්දෙණිය පත් කර ඇතැයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරනවා.

ආචාර්ය කිරිවන්දෙණිය සණස ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ ලෙසයි සැලකෙන්නේ. මම පත්වීම ලබා දී ඇත්තේ වසර 5ක් දක්වා කාලයකට බලපැවැත්වෙන පරිදි යි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles