සිංගප්පූරුවෙන් කොළඹට නව මුහුණුවරක්

කොළඹ නගරයට නව මුහුණුවරක් ලබා දීම සඳහා සිංගප්පූරු සමාගමක් මැදිහත් කරගැනීමට සාකච්ඡා පවත්වන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

මෙම සමාගම Surbana Jurong නම් ලොව ප්‍රකට නාගරික සංවර්ධනය පිළිබඳ සමාගමක් බව පැවසෙනවා. ලොව පුරා මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරන මෙහි හිමිකාරිත්වය දරනු ලබන්නේ සිංගප්පූරු රජයයි. ජනපති පවසන්නේ දැනටමත් මෙම සමාගමේ සැලසුම් අනුව කොළඹ නගරය සුන්දර කිරීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

කොළඹ නගරය පමණක් නොව වෙරුගල් ආරු සිට මඩකලපුව ආරුගම්බේ දක්වා දිවෙන සැලසුම් මේ සැලැස්ම සතු බවයි පැවසෙන්නේ. සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනයට වෙනුවෙන් මේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වන බව ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ පසුගිය දා ගෘහනිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ ජාත්‍යන්තර සමුළුවක් ඇමතීමට ලද අවස්ථාවේදීයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles