එළවළු ආනයනය ගැන තීරණයක්!

නිරෝධායන සහතික අනුමත කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට බලය පාවිච්චි කරමින්, දේශීයව නිෂ්පාදනය කළ හැකි එළවළු ආනයනය කිරීමට අවසර නොදෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

ඒසේම මේ වන විටත් ආනයනික එළවළු, පළතුරු, මස් සහ බිත්තර සඳහා නිරෝධායන සහතික නිකුත් කරනු ලබන්නේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත නිරෝධායන ඒකකය මගින් බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගොවියෙකු අනිසි බියක් ඇතිකර නොගත යුතු බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙනවා.

රට තුළ ප්‍රමාණවත් තරම් එළවළු තොග නිෂ්පාදනය වෙමින් පවතින බැවින් එළවළු හිඟයක් නොමැති බව සඳහන් කරන ඔහු දේශීයව වගා කළ හැකි එළවළු ප්‍රමාණයට වඩා ආනයනය කිරීමට අමාත්‍යාංශයෙන් අවසර ලබා නොදෙන බවයි කියා සිටින්නේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles