නියඟයෙන් දහස් ගණනක් පීඩාවට

මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින දැඩි නියඟ තත්වය නිසා පවුල් 27885කට අයත් පුද්ගලයන් 90000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් බලවත් ලෙස පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

සබරගමුව, නැගෙනහිර, වයඹ සහ උතුරු යන පළාත් සතර මේ ආපදා තත්වයේ බරපතළම පීඩාවට ලක්ව තිබෙනවා. මේ අතරන් උතුරු පළාතේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය වැඩියෙන්ම නියඟයට ගොදුරු වූ දිස්ත්‍රික්කය ලෙස සඳහන් වුණා.

මේ නියඟ තත්වයට හේතුව මෝසම් වර්ෂාව ප්‍රමාදවීම සහ වර්ෂාපතනයේ සිදුවන වෙනස්කම් යැයි පැවසෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles