සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් (EPF) පණත සංශෝධනය වෙයි

1958 අංක 15 දරණ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණ වැඩසටහන යටතේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සතු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ප්‍රශස්තකරණයට ලක්වීම තුළින් එම අරමුදලේ සාමාජිකයන්ගේ විශ්‍රාමික ගෙවීම් සහ ප්‍රතිලාභ තහවුරු කිරීමේ අවශ්‍යතාව රජය විසින් හඳුනාගෙන ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඒ අනුව පණත සංශෝධනය කරනු ලබන්නේ සාමාජිකයින්ට අවම වශයෙන් 9%ක වාර්ෂික පොලී අනුපාතයක් සහතික කිරීම සඳහා බවයි කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන කියා සිටියේ. ඔහු පවසන්නේ අවම වශයෙන් ඉදිරි වසර 4 සඳහා වාර්ෂික පොලී අනුපාතය 9% වන බවයි.

1958 අංක 15 දරන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles