සාමය ගැන ලොව හොඳම කතාව ලංකාවෙන්!

ජපානයේ පැවති 04 වන ලෝක ළමා සාම සමුළුවේ සාමය පිළිබඳ හොඳම දේශනයට (Most Peaceful Speach Award ) හිමි සම්මානය ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය කළ ආර්.එස්.කස්මිරා ජයවීර විසින් දිනා ගෙන තිබෙනවා.

ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර අගෝස්තු 01දින පැවති මෙම සාම සමුළුවට (04th World Children’s Peace Summit) ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූනේ වේයන්ගොඩ බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ආර්.එස්.කස්මිරා ජයවීර දියණිය.

එසේම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මෙම සමුළුවට තරඟකරුවකු ඉදිරිපත්ව ඇත්තේ පළමු වරට. කස්මිරා ජයවීර සිසුවිය එහිදී, ලෝක සාමය ස්ථාපිත කිරීමට ළමා නායකත්වයේ කාර්යභාරය අධ්‍යාපනය සහ භාෂා අධ්‍යනය තුළින් උදා කර ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳවයි පැහැදිලි කර තිබෙන්නේ.

ඇය මේ වන විට ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර වේයන්ගොඩ බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසුන් ඇතුළුව මෙම සිසුවියගේ පියා සේවය කරන කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ ගිනි නිවීම් ඒකකයේ නිලධාරීන් පිරිසක් ද කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ වෙත ඇය පිළිගැනීම සඳහා පැමිණ සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles