ආණ්ඩුවේ ණය ගැනීමේ සීමාව ඉහළ යයි

ආණ්ඩුවේ ණය ගැනීමේ සීමාව රුපියල් කෝටි ලක්ෂ 9 කින් පමණ වැඩි කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඊට අදාල විසර්ජන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ දෙවැනිවර කියවීමේ විවාදය අද (09) පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේදී තීරණය කළ බවයි පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා පවසන්නේ.

ඒ අනුව ණය ගැනීමේ සීමාව රුපියල් කෝටි 4979 සිට කෝටි 13979 ක් දක්වා වැඩි වෙනවා.

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles