මොනරාගලට අයිස් වැස්සක්

දැඩි නියඟයකට රටම මුහුණ දෙමින් සිටින තත්වයකදී මොනරාගල ප්‍රදේශයට දැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇති බව වාර්තා වෙනවා..

ගිගුරුම් සහිත අකුණු සහිතවයි මේ වර්ෂාව වැටී ඇත්තේ..

අයිස් කැට සහිතව බිම වට මේ වර්ෂාවේ අයිස් කැට එකතු කරමින් කුඩා දරුවන් විනෝද වන අයුරු දකින්නට ලැබුණා..

කාලගුණ අනාවැකි අනුව වර්ෂාව ඔක්තෝබර් දක්වා කල් යන බව පැවසුණද දිවයිනේ ස්ථාන කීපයකට තද වර්ෂාව ලැබී තිබෙනවා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles