අපචාර කප් එක බෞද්ධ හිමිවරුන්ට!

මිනී මැරුම්, ස්ත්‍රී දූෂණ, බරපතළ ලිංගික අපයෝජන, මුදල් වංචා සහ නිධන් හෑරීම යනාදී චෝදනා මත විවිධ ආගමික පූජකවරුන් 56 දෙනකු බන්ධනාගාර ගතව සිටිනවා.

මේ පිරිස අතර දඬුවම් විඳින පූජකවරුන් සංඛ්‍යාව 34ක් වන අතර එයින් 29 දෙනෙක් බෞද්ධ හිමිවරුන් බවයි අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළේ.

හින්දු පූජකවරුන් තිදෙනකු සහ ඉස්ලාම් පූජකවරුන් දෙදෙනකුද මෙම දඬුවම් විඳින සිරකරුවන් අතර සිටින බවත් ඒ හා සම චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ආගමික පූජකවරුන් තවත් විසි එක් දෙනකු සැකකරුවන් ලෙස බන්ධනාගාරවල සිටින බවත් ඔහු පවසනවා.

සැකකරුවන් ලෙස සිටින පූජකවරුන් අතරින් ද 19 දෙනෙක් බෞද්ධ හිමිවරුන් බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

එසේම ළමා අපචාර සම්බන්ධයෙන් බෞද්ධ හිමිවරු 19 දෙනෙක් දඬුවම් විඳින අතර එම චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් ලෙස බෞද්ධ හිමිවරු 04 දෙනෙක් සහ එක් හින්දු පූජකවරයෙන් සිටින බවයි ඔහු පවසන්නේ.

මේ අතර ස්ත්‍රී දූෂණ සම්බන්ධයෙන් බෞද්ධ හිමිවරු තිදෙනෙක් බන්ධනාගාරවල දඬුවම් විඳින අතර ස්ත්‍රී දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවකු ලෙසත් බෞද්ධ හිමිවරු බන්ධානගාරගතව සිටින බවත් තවද බෞද්ධ හිමිවරු දෙදෙනෙක් මිනීමැරුම් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සිර දඬුවම් විඳින අතර එම චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් තවත් එක් බෞද්ධ හිමිනමක් සැකකරුවකු ලෙස බන්ධනාගාර ගතව සිටින බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න සඳහන් කරන්නේ.

බරපතළ ලිංගික අපයෝජන සම්බන්ධයෙන් බෞද්ධ හිමිවරු දෙදෙනෙක්ද බාලවයස්කාර දැරියන් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එක් බෞද්ධ හිමිනමක්ද සිර දඬුවම්විදින බව පෙන්වා දෙන ඔහු මුදල් වංචා සම්බන්ධයෙන් බෞද්ධ හිමිවරු දෙදෙනකු සහ හින්දු පූජක වරයකු සිර දඬුවම් විඳින බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles