වැසි ඉල්ලා උඩවලව වැව මැද පිරිතක්

කල්වැසි වසීවා, කෙත්වතු සාර වේවා යනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමින් උඩවලව ජලාශය මැද හිමිවරුන් දෙපිරිසක් පිරිත් සජ්ජායනය කර තිබෙනවා.

ඒ් නියඟය හේතුවෙන් සිඳී ගොස් ඇති උඩවලව ජලාශය මතට වැසි වැටී ජලාශය පුරවා ගැනීම අරමුණු කරමින්.

කැටියමුල මහා පිරිවනේ හා පැල්මඩුල්ල කිරිවැල්දෙනිය පිරිවනේ ස්වාමින් වහන්සේලා සියක් නමක් විසිනුයි මෙම පිරිත් දේශනය සිදු කර තිබෙන්නේ. දෙදිනක් තිස්සේ මෙම පිරිත් වැඩසටහන පවත්වා තිබෙනවා. මේ සඳහා උඩවලව විහාරස්ථානයේ අනුග්‍රහය හිමිව තිබෙනවා. ගම්වාසීන් පිරිසක් ද මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles