විශ්‍රාමික ගුරුවරුන් නැවත සේවයට බඳවා ගැනේ

විශ්‍රාම ගිය සහ සේවය හැර ගිය ගුරුවරුන් පළාත් පාසල්වලට බඳවා ගැනීමට තීරණය කර ඇති බවත් ඊට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගන්නා බවත් අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළා.

මේ වසරට වෙන් කළ මුදල් පළාත් සභාවල පවතින නිසා එම පිරිස බඳවා ගත හැකි බවත් කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසුව ඒ පිළිබඳව පළාත් සභාවලට දැනුම්දෙන බවත් ඔහු සඳහන් කරනවා.

මෙසේ බඳවාගැනීම් සිදු කළහොත් ගුරු ඌනතාවය යම් ප්‍රමාණයකට මගහරවා ගත හැකි වන බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

මේ සියලු දෙනා බඳවාගත් පසුද තවත් 26000ක ගුරු පුරප්පාඩු පවතින බවත් අධිකරණ නියෝගය නොතිබුණේ නම් සියලු දෙනා බඳවාගෙන අවසන් කළ හැකි බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙනවා.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles