රූපවාහිනියේ චැනල් අයි ලයිකාට බදු දෙයි

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවට අයත් චැනල් අයි නාලිකාව ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවේ වර්තමාන හිමිකරුවන් වන ලයිකා මොබයිල් සමාගම විසින් බදු පදනම මත ලබාගෙන ඇතැයි වාර්තා වෙනවා. ලයිකා මොබයිල් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලද බ්‍රිතාන්‍ය-ඉන්දියා ව්‍යාපාරික සුබාෂ්කරන් අලිරාජාට අයත් සමාගමක්.

මේ සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇති අතර මසකට රුපියල් කෝටි දෙකහමාරක බදු මුදලක් රූපවාහිනී සංස්ථාව වෙත ගෙවීමට ලයිකා මොබයිල්හි මෙරට සමාගම වන බෙන් හෝල්ඩින්ග්ස් ශ්‍රී ලංකා සමාගම එකඟ වී තිබෙනවා. රූපවාහිනී සංස්ථා නාලිකාවක් බැවින් චැනල් අයි වෙත දිවයින පුරා ආවරණය වුණ විකාශන හැකියාවක් සහිත වනවා. කෙසේ වෙතත්, සෑහෙන පාඩුවක් සහිතව ක්‍රියාත්මක වන ජාතික රූපවාහිනී ආයතනය මෙම කෝටි දෙකහමාරක මුදලින් යම් සහනයක් ලබනු ඇති බව තතුදත් ආරංචි මාර්ග කියා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles