ලංකා බැංකුව පොලී අනුපාත වෙනස් කරයි

ලංකා බැංකුවේ ලීසිං, රන් භාණ්ඩ අත්තිකාරම්, සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය ණය පොලී අනුපාත අඩු කර තිබෙනවා. එසේම එම පහසුකම් ලබාගෙන සිටින පිරිසගෙන් අය කරන ණය පොලී අනුපාත මේ සතියේදී අඩු කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව පොලී අනුපාතික අඩුවීම මේ සතියේ ඇරඹෙන අතර ලීසිං සඳහා අයකරන පොලිය 16% දක්වාත්, රන් භාණ්ඩ උකස් අත්තිකාරම් පොලිය 20% දක්වාත්, සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක ණය පහසුකම්වල පොලිය 17% දක්වාත් අඩු වෙන බවයි ලංකා බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සහ කළමනාකරු රසල් ෆොන්සේකා පවසන්නේ.

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය අවස්ථා දෙකකදී සිය ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික සහ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවය පහත හෙළීම සමඟ ඇතිවූ අරමුදල් ප්‍රවේශයන්හී වාසිය සැලකිල්ලට ගෙන තම බැංකුව එම තීරණය ගත් බවයි ලංකා බැංකුව පවසන්නේ.

තව ද ලංකා බැංකුව විසින් කාන්තා සහ තරුණ ව්‍යවසායකත්වය බල ගැන්වීම සඳහා රුපියල් බිලියන පහක මුදලක් ව්‍යාපෘති පදනම් කරගෙන අඩු පොලී අනුපාත යටතේ ලබා දීමටද කටයුතු කරන බව ද ඔහු පවසනවා.

එසේම අපනයන මුල් කර ගත් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත දිරි ගැන්වීම, අලුතින් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම සඳහා උනන්දුවක් දක්වන අයගේ ව්‍යාපෘති වාර්තා පදනම් කොට සහ ඇපකරුවන්ගේ සුරකුම් සලකා බලා අඩු පොලී අනුපාත යටතේ ණය මුදල් පිරිනැමීම සිදු කරන බවයි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සහ කළමනාකරු සඳහන් කරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles