රට විරුවන්ට ‌ආණ්ඩුවෙන් නිවාස ලැබෙයි?

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට නිවාස ඉදිකිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.ඒ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ඒකාබද්ධවයි.

මෙම නිවාස ඉදිකර දීම ක්‍රමවේද 03 ක් ඔස්සේ සිදු කරනවා. ඒ අනුව විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ට හිමි ඉඩමක නිවාසයක් ඉදිකර දීම, ඉඩම් නොමැති ශ්‍රමිකයින්ට නාගරික ප්‍රදේශයෙන් පිටත ඔවුන් කැමති ප්‍රදේශයක නිවාස ඉදිකර දීම සහ මහල් නිවාස ඉදිකර දීමයි.

මේ නිවාස ව්‍යාපෘතිය සඳහා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මූල්‍ය සහයෝගය ලබාදෙන අතර ඉදිකිරීම් කටයුතු ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සිදු කරනවා.

මීට අදාළ ඒකාබද්ධ කැබිනට් පත්‍රිකාව විෂයභාර ඇමතිවරුන් වන ප්‍රසන්න රණතුංග හා මනූෂ නානායක්කාර යන මහත්වරුන් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

දැනටමත් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ වෙබ් අඩවිය මඟින් නිවාස අවශ්‍යතාව ඇති විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් පිළිබඳව සමීක්ෂණයක් සිදුකර ඇති අතර ඊට අයදුම්පත් 1,000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles