සිපෙට්කෝ විශ්‍රාමිකයන්ට සේවා දිගු

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ වයස 60 ඉක්මවූ නිලධාරීන් පිරිසකට සේවා දිගු පිරිනැමීමට නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

එම සේවා දිගු සඳහා නිර්දේශ මේ වන විට බලශක්ති අමාත්‍යවරයාට යොමු කර ඇති බවයි අභයන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.

එම ආයතනය පාඩු ලබන තත්වයක තිබියදී මෙසේ සේවා දිගු ලැබීමට නිර්දේශ වී සිටින පිරිස එම සංස්ථාවේ උසස් නිලධාරීන්ගේ හිතවතුන් බවයි සැළවෙන්නේ.

ඉන්ධන පිරවුම්හල් 450 ක් විදේශ සමාගම්වලට දී ඇති තත්වයක් තුළ විශ්‍රාම යා යුතු පිරිස තබාගැනීම ආයතනයට අමතර බරක් බවයි ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ උසස් නිලධාරින් ද පවසන්නේ.

නමුත් මේ පිළිබදව ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ උසස් නිලධාරියෙක්ගෙන් විමසුමේදී පැවසුවේ රජය නව බඳවාගැනීම් නවතා තිබීම නිසා අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යෑමට පළපුරුදු සේවකයන්ගේ සේවය දීර්ඝ කිරීමට නිර්දේශ කර ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles