කාලගුණයේ ආසාර්ථක ව්‍යාපෘතියකින් ලොකු අලාභයක්

ගොන්ගල ප්‍රදේශයේ ඉදි කළ අසාර්ථක ව්‍යාපෘතියක් හේතුවෙන් මිලියන 78ක පමණ අලාභයක් රජයට සිදුවී ඇති බව රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණය වුණා. මෙම ව්‍යාපෘතිය කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එහි සවි කළ රේඩාර් පද්ධතියක් බව සඳහන් වෙනවා.

මෙම රේඩාර් පද්ධතිය ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංගමය මගිනුයි ලංකාවට ලබා දී තිබෙන්නේ. 2008 වසරේ ක්‍රියාත්මක කර ඇති මෙම ව්‍යාපෘතියේදී රේඩාර් පද්ධතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 402ක් පමණ වැය කර තිබෙනවා.

එසේම ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංගමය විසින් එම මුදලින් රුපියල් මිලියන 323ක් පමණ නැවත ලැබී ඇති බවයි සඳහන් වෙනවා.නමුත් මෙම ව්‍යාපෘතිය මෙරටට රැගෙන ඒමට පෙර කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙක් මෙම යන්ත්‍රය පරීක්ෂාකර බලා මෙය ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ නොමැති බැවින් මෙරටට රැගෙන නොඑන ලෙස දැනුම්දී ඇති බව ද එම කාරක සභාවේදී හෙළිව තිබෙනවා.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ 2019, 2020 සහ 2021 වසරවල කාර්ය සාධනය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට පසුගියදා කැඳවීමෙන් මේ පිළිබඳව අනාවරණය වී තිබෙනවා.

විශාල අලාභයක් ද සිදුකර සම්පූර්ණයෙන් අසාර්ථක වී ඇති මෙවැනි ව්‍යාපෘති වෙනුවට නවීන තාක්ෂණය සමඟ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්මේන්තුව නිවැරදි අනාවැකි ඉදිරිපත් කිරීමට ඵලදායි ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාව ද එහී දී කමිටුව විසින් අවධාරණය කර තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles