රාජ්‍ය සේවයේ නව බඳවාගැනීම් ගැන තීරණයක්

රාජ්‍ය සේවයට ලබන වසරේ නව බඳවා ගැනීම් සිදු නොකරන බව රජය නිවේදනය කරනවා.

ඒ නිසා ඊට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන් නොකරන බව මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන සඳහන් කරනවා.

එසේම රථවාහන මිලදී ගැනීම් සීමා එලෙසම ක්‍රියාත්මක වන බවත් රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ගෘහ භාණ්ඩ, කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම් ලබන වසරේ දී සීමා කරන බවත් ඔහු දන්වා සිටිනවා.

මෙම වසරේ ජුනි මස 30 වනදාට සිටින සේවක සංඛ්‍යාව පදනම් කර ගනිමින් වැටුප්, වේතන හා අනෙකුත් දීමනා ඇස්තමේන්තු සකස් කළ යුතු බව ද මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම් සඳහන් කරන්නේ ලබන වසර සඳහා වන අය-වැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙළ කිරීමට අදාළ මාර්ගෝපදේශන මාලාව නිකුත් කරමින්.

එසේම දේශීය පුහුණුවීම් සඳහා අදාළ ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කළ යුත්තේ, චක්‍රලේඛ මඟින් එවැනි පුහුණුවීම් නියමකර ඇත්නම් පමණක් බව ද මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයේ දැක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles