සංචාරක පැමිණීම් ඉහළ වර්ධනයක්

අගෝස්තු මාසයේ මුල් දින 10 තුළ සංචාරකයන්ගේ මෙරට පැමිණීම 50000 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. මෙයින් වැඩිම පිරිසක් පැමිණ තිබෙන්නේ ඉන්දියාවෙන් වන අතර දෙවනුව එක්සත් රාජධානියෙන් ද තෙවෙනුව චීනයෙන්ද වනවා.

මේ වන විට මේ වසරේ සංචාරක පැමිණීම් ලක්ෂ 8 ඉක්මවා තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. ගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙය ඉහළ වර්ධනයක් බව සංචාරක අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ සංචාරක පැමිණීම් පහත වගුවේ දැක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles