දෙවන වාරයේ පාසල් නිවාඩුව ප්‍රකාශ වෙයි

රජයේ හා රජයේ අනුමත පාසල්වල දෙවන වාරයේ පාසල් නිවාඩුව අගොස්තු 17 දා සිට ආරම්භ වෙනවා.

මේ පිළිබඳව සඳහන් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දෙවන වාරයේ පාසල් නිවාඩුවෙන් පසු යළි නැවත පාසල් ආරම්භ කරනු ලබන්නේ අගෝස්තු මස 28 වන සඳුදා බව එම නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles