පොහොර ගෙන්වීමේ දී රුපියල් කෝටි 10 ක පාඩුවක්

සීමාසහිත ලංකා පොහොර සමාගම දියර පොහොර ගෙන්වීමේ දී රුපියල් කෝටි 10 කට ආසන්න පාඩුවක් සිදුවී තිබෙනවා.

මෙම පොහොර සමාගම විදේශීය සමාගමක් සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේදී මෙම අනීතික ගනුදෙනුව සිදුවී ඇතැයි ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ විගණන වාර්තාවේ සඳහන්.

සීමාසහිත ලංකා පොහොර සමාගම සහනාධාර ලෙස බෙදා හැරීමට සූදානම් කර තිබූ පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 896 ක් ගොවීන්ට බෙදා හැරීමට නොහැකි ලෙස හානියට පත්වීම හේතුවෙන් රජයට රුපියල් පන් කෝටි තිස් අට ලක්ෂයක මුදලක් පාඩුවී තිබෙන බව ද විගණන වාර්තාවේ දැක්වෙනවා.

ඒසේම රුපියල් කෝටි හතරකට වැඩි වටිනා පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 671.47 ක් 2019 වර්ෂයේදීත් රුපියල් එක් කෝටි තිස් පන් ලක්ෂයක් වටිනා පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 225.44 ක් 2020 වර්ෂයේදීත් මෙලෙස හානියට පත්ව තිබෙන බව ද එම වාර්තා වල සඳහන් වෙනවා.

ලක්පොහොර සමාගම විදේශීය සැපයුම්කාර සමාගමක් අතර 2017 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මස 17 වැනිදා ඇතිකරගත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව සපයන ලද දියර පොහොර වලින් රුපියල් 08 ආසන්න වටිනා කල් ඉකුත්වූ පොහොර ලීටර් 109408 ක ප්‍රමාණයක් හුණුපිටිය ප්‍රධාන ගබඩාවේ 2021 වර්ෂයේ මාර්තු මාසය වනවිටත් ගබඩා කර තිබූ බව ද ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ විගණන වාර්තාවේ සඳහන්.

විගණන වාර්තාව පිරිවැය අඩු බෙදාහැරීමේ ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කිරීමෙන් තොරව දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල ගබඩා හතළිස් හයක් පවත්වාගෙන ගොස් වැටුප් පරිපාලන මෙහෙයුම් හා ප්‍රවාහන වියදම් අත්‍යවශ්‍ය නොවන ලෙස ඉහළ නැංවීම හේතුවෙන් සමාගම අඛණ්ඩව මෙහෙයුම් අලාභ ලබා තිබූ බවද එම වාර්තාවේ සඳහන්වෙනවා.

එසේ පාඩු ලබා තිබිය දී පොහොර සමාගම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණයට අනුකූල නොවන සේ රුපියල් දෙකෝටි දෙලක්ෂයකට වැඩි වටිනා දිරිදීමනා 2020 වර්ෂයේදී ගෙවා ඇතැයිද ජාතික විගණන කාර්යාලය පෙන්වා දෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles