විනෝදය නිසා වනාන්තර හෙක්ටයාර් 2500ක් ගිනි

2023 වර්ෂයේ පළමු මාස හත තුළ පමණක් දිවයිනේ කැලෑ සහ තෘණ භූමී හෙක්ටයාර් 2500ක් පමණ විවිධ පුද්ගලයන් විසින් ගිනිතබා විනාශ කර තිබෙන බව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමෙන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව ගිනි තැබීමේ සිද්ධීන් 150ක් පමණ දැනට වාර්තා වී ඇති බවත් ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් 15 දෙනෙකු ජූලි මාසය තුළ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවත් අතිරේක වන සංරක්ෂණ ජනරාල් නිශාන්ත එදිරිසිංහ සඳහන් කරනවා.

ලැව් ගිනි නොමැති වුව ද මිනිසුන් විසින් සිදු කරන ගිනි තැබීම් වලින් මේ අවුරුද්දේ පමණක් තෘණ භූමී හෙක්ටයාර 2000ක් සහ වන වග සහ වනාන්තර හෙක්ටයාර 500ක් විතර ගින්නෙන් විනාශ වී තිබෙන බවයි ඔහු පවසන්නේ.

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමෙන්තුව අයත් කැලෑ ප්‍රමාණයත් සමඟ එක ගිනි කූරක් ගහලා යන කෙනෙක් අල්ලා ගැනීම පහසු නොවන බවත් බොහෝ දෙනෙක් විනෝදෙට ගිනි තියන අය බවත් අතිරේක වන සංරක්ෂණ ජනරාල්වරයා සඳහන් කරනවා.

මේ දිනවල පවතින සුළං සහ වියළි කාලගුණය නිසා ගින්නක් ඇති වූ විට එය පැතිරීම පාලනය කිරීම ඉතා අපහසු වී ඇති අතර ඇතැම් අවස්ථාවල දී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ද සහය ලබා ගැනීමට සිදුව තිබෙන බව ද ඔහු පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles