අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ගෙවීම අද

අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ක්‍රමයට තෝරාගත් පවුල් සඳහා පළමු වාරිකය ගෙවීම අද (16) සිට ආරම්භ කරනවා.

පළමු අදියරේදී දැනට සියලු ගැටලු නිරාකරණය කළ පවුල් ලක්ෂ 15 කට මාසික වාරිකය ලබා දෙන බවයි සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය පවසන්නේ.

වාරික ගෙවීම සඳහා මුදල්, මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ රාජ්‍ය බැංකු වෙත මුදා හැරීම සිදු කරන බව ද පවසන එම මණ්ඩලය අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු විරෝධතා විභාග කිරීම මේ වනවිට ආරම්භ කර තිබෙන බව ද සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles