ප්‍රධාන රෝහල් 4ක සී.ටී, එම්.ආර්.අයි, පෙට් නැවතීමේ අවධානමක

රත්තපුර, ගාල්ල, බදුල්ල සහ කොළඹ ජාතික රෝහල තුළ සීටී, එම්.ආර්.අයි, පෙට් ආදී පරීක්ෂණ නැවතීමේ අවදානමක් පවතින බව රජයේ විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදීන්ගේ සංගමය අනතුරු අඟවනවා.

ඒ, විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදීන්ගේ හිඟය හේතුවෙන් බවයි එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ධර්මකීර්ති ඈපා පවසන්නේ.

සීටී, එම්.ආර්.අයි, පෙට් ආදී පරීක්ෂණ කරන ස්ථානයන්හි නිලධාරීන් විශ්‍රාම යෑම හා නිලධාරීන් විදේශගත වීම හේතුවෙන් ඉදිරියේ දී මේ පරීක්ෂණ නතරවීමේ අවදානමක් පවතින බවත් ඊට විසඳුමක් හැටියට බඳවා ගැනීම හා 60න් විශ්‍රාම යෑම 63 දක්වා දිර්ඝ කිරීම යොජනා කරන බවත් එම සංගමය සඳහන් කරනවා.

ලබන මාසය වනවිට පෙට් ස්කෑන් පරීක්ෂණ ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ නතර වන බවත් ඒ් අංශයේ ඉන්නේ නිලධාරීන් දෙදෙනා විශ්‍රාම යන නිසා බවත් පවසන රජයේ විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදීන්ගේ සංගමය මෙම සේවා බිඳවැටීම නිසා පිළිකා රෝගීන්ට දැඩි අපහසුතාවයකට පත්වන බව ද පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles