බඩ ඉරිඟු බද්ද අඩු වෙයි : බිත්තර-කුකුළු මස් මිල අඩු වෙයි ද?

බඩ ඉරිඟු ආනයනය සඳහා වන බද්ද ලෙස තිබූ කිලෝ එකකට රුපියල් 75 රුපියල් 25 දක්වා අඩු කර තිබෙනවා.

බඩ ඉරිඟු යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කෙරෙන සත්ව ආහාර මිල අඩු කිරීමේ අරමුණෙන් බඩ ඉරිඟු ආනයන බදු මෙසේ අඩු කළ බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා.

බඩ ඉරිඟු ආනයනය සඳහා පසුගිය කාලයේ මෙලෙස වැඩි බද්දක් පැනවූ අතර සත්ව ආහාර මිල විශාල වශයෙන් ඉහළ යෑමට එය හේතුවක් වුණා. කුකුළු ආහාර නිෂ්පාදනයට ඍජුව අවශ්‍ය වන බඩ ඉරිඟු ආනයනය අඩාල වූ අතර අත්තනෝමතික පොහොර තහනම නිසා මෙරට බඩ ඉරිඟු වගාවන් විනාශ වී ගියා. මෙයින් බිත්තර මිල සහ කුකුළු මස් මිල විශාල වශයෙන් ඉහළ ගිය අතර බිත්තරයක් රුපියල් 10-15ත් අතරේ සිට 60 පමණ දක්වා ඉහළ ගියා. වර්තමානයේ කුකුළු මස් මිල වෙළඳපොලේ පවතින්නේ කිලෝව රුපියල් 1500 ආසන්නයේ. සාමාන්‍ය ජනතාවට දරාගත නොහැකි මට්ටමේ තිබෙන මෙම මිල ගණන් අඩු වෙනු ඇතැයි මෙම බදු සංශෝධනවලින් රජය බලාපොරොත්තු වන බව වාර්තා වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles