2022 විදෙස් රැකියාවලට ගිය ගණන මෙන්න

ගිය වසරේ විදේශ රැකියා සඳහා ගිය පිරිස 154.4% ලෙස ප්‍රතිශතාත්මකව වැඩි වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව පෙන්වා දෙනවා.

එයට අනුව විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්වීම් 2021 දී 122,264 සිට 2022 දී 311,056 ක ප්‍රමාණයක් ලෙස වර්ධනය වී තිබෙනවා.

2022 වසර තුළ රට තුළ පැවති ආර්ථික දුෂ්කරතා හේතුවෙන් විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්ව යෑම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ.

පිරිමින් සියයට 60.1ක් සහ සියයට 39.9ක් ලෙසින් මෙලෙස රැකියා සඳහා විදේශගත වී තිබෙනවා

මැදපෙරදිග කලාපය 2022 වසරේදීත් වැඩිම රැකියාවලට පිටත් වූ කලාපය වන බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles