5 ශිෂ්‍යත්වය මෙවර වෙනස් වෙයි ද?

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පෙර පරිදිම පැවැත්වෙන බවත් මෙවර ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහයේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන බවත් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර අවධාරණය කරනවා.

පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ වෙනසක් සිදුවනු ඇති බවට මත පළවුවද එය ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලදී සිදුකිරීමට සාකච්ඡා කෙරෙන ප්‍රතිසංස්කරණයක් බවයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසන්නේ.

මෙවර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝම්බර් මස 15 වැනි ඉරිදා දින පැවැත්වෙනවා. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා වාර්ෂිකව සාමාන්‍යයෙන් අයදුම්කරුවන් ලක්ෂ තුනක් පමණ පෙනී සිටින බවයි පැවසෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles