ප්‍රාථමික අංශ ගුරුවරු ගැන තීරණයක්

මින් ඉදිරියට ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන අංශවල ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා නුපුහුණු ගුරුවරුන් යොදා නොගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

කොවිඩ් වසංගත සමයේ ඇති වූ තත්වය නිසාවෙන් නුපුහුණු ගුරුවරුන් ප්‍රාථමික අංශවල කටයුතු කිරීම නිසා අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක බව පහත වැටී ඇති බව සමීක්ෂණයකින් හෙළිව තිබෙන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

ඉදිරියේදී ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය සඳහා නුපුහුණු ගුරුවරුන් බඳවා නොගන්නා බවත් දැනට පාසල්වල සිටින නුපුහුණු ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් පුහුණු කරන බවත් ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් පවසනවා.

ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ සියලුම ගුරුවරුන්ගේ සුදුසුකම් සහ පුහුණුව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරන බවත් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ඇති මානව හා භෞතික සම්පත් ගනිමින් යුනිසෙෆ් ආයතනයේ සහය ඇතිව ක්‍රියා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි පැවසෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles