හාල් මිල වැඩි වෙයි

ඉදිරි කාලයේ සහල් හිඟයක් ඇති නොවුණද මිල ඉහළ යා හැකි බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා. ගොවීන් වී අලෙවි මණ්ඩලයට තම වී අලෙවි නොකර පෞද්ගලික අංශයට වී විකිණූ බැවින් රජය සතුව වී තොග මේ වන විට නැති බවයි ඔහු කියා සිටින්නේ.

වැසි රහිත කාලගුණය නිසා සීඝ්‍රයෙන් කුඹුරු විනාශ වෙමින් යනවා. මේ වන විට කුඹුරු අක්කර 50000 ක් පමණ දැඩි නියඟය නිසා විනාශ වී අවසන් බවයි පැවසෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles