වැව් වල පාරිභෝජන ජල මට්ටම සීඝ්‍රයෙන් පහළට

වැව් වල පාරිහෝජන ජල මට්ටම සීඝ්‍රයෙන් පහළට ලංකාවේ පවතින ප්‍රධාන ජලාශ සියල්ල අතරින් ජලාශ 62ක ජල ධාරිතාව සියයට 50ක් දක්වා පහළ බැස තිබෙනවා.

ඒ රට පුරා පවතින නියං කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් බවයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

එසේම ප්‍රධාන ජලාශ 73ක ජල ධාරිතාවෙන් මිනිසාගේ පාරිභෝජනය සඳහා ඉතිරිව ඇත්තේ අක්කර අඩි 8,30,000ක පමණ ජල ධාරිතාවක් බව ද වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා.

ප්‍රධාන ජලාශවල ජල ධාරිතාවෙන් සියයට 27.8ක් පමණක් භාවිතය සඳහා යොදා ගැනීමට ඉතිරි වී ඇති බවත් හම්බන්තොට, අනුරාධපුරය, කුරුණෑගල සහ මන්නාරම යන දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටි ජලාශ 14ක ධාරිතාව සියයට 10ටත් වඩා අඩු බවත් එම දෙපාර්මෙන්තුව පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles