ජාතික රූපවාහිනිය : සල්ලි ගිලින මකර කටක්?

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව අති දැවැන්ත පාඩුවක් ලබමින් සිටින බව වාර්තා වෙනවා. පසුගිය අවුරුදු 9ක කාලය පුරා රූපවාහිනී සංස්ථාව පවත්වාගෙන යෑමට මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් මිලියන 3052ක මුදලක් ලබා ගෙන ඇති බවයි කියැවෙන්නේ. එහිදී වැඩිම මුදලක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ 2018 වසරේ දී යි. ඒ රුපියල් මිලියන 579ක්.

මේ බව හෙළිදරව් වූයේ ජාතික ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රවාහන හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධනගෙන් විමසූ වාචික ප්‍රශ්නයකට ලැබුණු පිළිතුරු අනුවයි.

ඒ අතර රූපවාහිනියේ අනෙක් නාලිකාව වන චැනල් අයි නාලිකාවේ ගුවන් කාලය පෞද්ගලික සමාගමකට ලබා දී තිබෙනවා. ඒ බවද අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා. දැනට ඒ සමාගම විසින් අත්තිකාරම් ලෙස රුපියල් මිලියන 70ක් ලබා දී තිබෙනවා. එයින් සංස්ථාව ගෙවිය යුතු විදුලි බිල්, දුරකතන බිල් සහ අර්ථසාධක අරමුදල් වැනි ගෙවීම් කොටසක් ගෙවා දැමූ බවයි අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

කෙසේ වෙතත් වසර ගණනේ මහභාණ්ඩාගාරයේ ජනතා මුදලින් මකරකටවල් වැනි ආයතන නඩත්තු වන බවත් මෙවැනි ආයතන රටට බරක් වීම වළකනු පිණිස ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බවත් ජනතාව පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles