රෝහල්වල සංකේත වැඩ වර්ජනයක්

පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තිකයින් දිවයිනේ සියලු රෝහල්වල සංකේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කරන තිබෙනවා.

අද (24) උදෑසන 8.00 සිට හෙ‌ට උදෑසන 8.00 දක්වා පැය 24ක කාලයක් එම වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක බවයි පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලය පවසන්නේ.

එසේම වෘත්තීය ඉල්ලීම් 07ක් මුල් කරගනිමින් සිදු කරන මෙම ක්‍රියාමාර්ගයට අවතීර්ණ වීමට වෘත්තීය කාණ්ඩ පහකින් සහ නිලධාරීන් 7000 ට ආසන්න සංඛ්‍යාවකින් හෙබි පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලය තීරණය කළ බවත් මෙම වර්ජනයට විකිරණ තාක්ෂණවේදී වෘත්තිකයන්, රසායනාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තිකයන්, ඖෂධවේදී වෘත්තිකයන්, භෞතචිකිත්සක වෘත්තිකයන් සහ වෘත්තිය චිකිත්සක වෘත්තිකයන් යන වෘත්තීය සංගම් 5 සහභාගී වන බවත් මෙම ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලයේ සභාපති රවී කුමුදේශ් පවසනවා.

බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය දිගින් දිගටම ප්‍රමාද කිරීම, ශ්‍රේණි උසස්වීම් ගැටලුවට අදාල චක්‍රලේඛය නිකුත්කිරීම ප්‍රමාද කිරීම, නව බදවාගැනීම් නවතා දැමීම හේතුවෙන් සේවා බිදවැටීමට ඉඩහැරීම සහ අසාධාරණ ලෙස විනය නියෝග භාවිතා කරමින් වෘත්තීය සමිති නායකයන් සහ සාමාජිකයන් මර්දනයට උත්සාහ කිරීම අදී කරුණු මූලික කරගනිමිනුයි මෙම වැඩ වර්ජනය පැවැත්වෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles