ඉදිරි දෙසතිය තුළ පළාත් සභා ගුරුවරු 5400කට නව පත්වීම්

ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත පළාත් මට්ටමින් ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට පළාත් සභාවලට බලය දෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පවසනවා. අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මේ බව පවසා සිටියේ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී නැගුණු වාචික ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු වශයෙනුයි.

විශ්‍රාම ගිය සහ සේවය හැර ගිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැනි විෂයන් සඳහා වූ ගුරුවරුන් නැවත වසර 2ක් සඳහා සේවයට බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද අවධානය යොමු කර ඇතැයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

විද්‍යා, තාක්ෂණ ඉංග්‍රීසි විෂයන් සඳහා ගුරුවරු 5,400ක් බඳවා ගැනීමට අවසර ලබා දුන් බවත් මධ්‍යම පළාත මේ වන විට ගුරුවරු 700ක් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පැවසුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles