මා සමඟින් ප්‍රාතිහාර්ය කළ හැකි කිසිවෙක් නෑ – සමන්තභද්‍ර නම වෙන කෙනෙක් දැම්මොත් වස් වදිනවා (VIDEO)

තමන් හා අනුශාසනා ප්‍රාතිහාර්ය පෑ හැකි කිසිදු සමතෙක් නැති බව පූජ්‍ය සිරි සමන්තභද්‍ර හිමියන් පවසනවා.

උන්වහන්සේ මෙම අදහස් පළ කරන්නේ අන්තර්ජාල නාලිකාවක සාකච්ඡාවට එක්වෙමින්.

අනුශාසනා ප්‍රාතිහාර්යය පා තමන් දෙවැනි කරන්නට මෙතෙක් කිසිවක් සමත් වී නැති බව ද උන්වහන්සේ කියා සිටිනවා.

තමන්ගේ දක්ෂතාවය වන්නේ ද අනුශාසනා ප්‍රාතිහාර්ය පෑම බවද උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා.

‘සිරි සමන්ත්‍රබද්‍ර’ යන නාමය කෙලෙස් සහිත පුද්ගලයකුට හට යෙදිය නොහැකි බවත් එසේ යෙදුවහොත් එම පුද්ගලයා මිය යන බවත් උන් වහන්සේ තව දුරටත් කියා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles