රාජ්‍ය වාහන ගැන සමීක්ෂණයක්

රජයේ අමාත්‍යංශ, දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථාපිත මණ්ඩල, ආයතන සහ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල පවතින වාහන පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අරමුණින් සමීක්ෂණයක් සිදුකිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ සඳහා නව පරිගණක මෘදුකාංගයක් සකස් කර ඇති අතර එමඟින් සරල තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියක් හරහා මෙම ආයතනවල වාහන පිළිබඳ තොරතුරු භාණ්ඩාගාරයට ලබාගත හැකි බවයි පැවසෙන්නේ.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා පවසන්නේ මෙම මෘදුකාංගයට සියලුම වාහන සම්බන්ධ තොරතුරු ඇතුළත් කරන ලෙස අමාත්‍යාංශය දැනටමත් අදාළ ආයතනවලට දැනුම් දී ඇති බවයි.

අමාත්‍යාංශය මීට පෙර 2015 වසරේදී එවැනි සමීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලැබුවා. එහිදී අනාවරණය කරගෙන ඇත්තේ රාජ්‍ය ආයතනවල වාහන 80000ක් පමණ තිබෙන බවයි.

භාවිත කළ හැකි සහ භාවිත කළ නොහැකි වාහන සංඛ්‍යාව පිළිබඳව නිවැරදි තක්සේරුවක් කිරීම මෙම සංගණනයේ අරමුණ බව මුදල් ලේකම්වරයා පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles